Featured Article

12.02.2016 r. Szanowni Państwo informujemy, iż od dnia 29 lutego 2016r. zostanie udostępniony regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym na stronie internetowej  projektu: www.vision-consulting.pl/twoja-firma/ oraz będzie dostępny w Biurze Projektu „Twoja firma”.  Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu projektu i dostarczenie go w… Read More »

Aktualności

30.11.2018 Szanowni Państwo , Po raz kolejny serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w Projekcie „Nie WYKLUCZAJ swoich szans” . Projekt skierowany jest do 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r.ż, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC. Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do osób zamieszkujących na… Read More »

Aktualności

 20.11.2018 r. 21.11.2018 r. rozpoczynamy kolejną część zadania „Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów Uczestników Projektu” , czyli spotkania z Doradcą zawodowym. Zapraszamy Uczestników do zapoznania się z harmonogramem zajęć   14.11.2018 r. Szanowni Państwo! 15.11.2018r. rozpoczynamy zajęcia „Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów Uczestników Projektu” z grupą 1 w Radomiu. Harmonogram zajęć znajduje się w odnośniku.… Read More »

Aktualności

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że w dniu wczorajszym odbyła się Komisja Rekrutacyjna, w wyniku której zostały zakwalifikowane pierwsze 30 osoby stanowiące kolejno 1 i 2 grupę. Jednocześnie przypominamy że rekrutacja nadal trwa.

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane… Read More »

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy Formularz usprawnień ON Oświadczenie o kwalifikowalności do projektu Oświadczenie POPŻ Regulamin Projektu    

Aktualności

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Czas na zmiany!” Projekt skierowany jest do: 72 osób (44K i 28M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z rozdziałem 3, pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarach włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, powyżej 18… Read More »